U zarania

W dniu 1 kwietnia 1946 roku, po sesji leśniczych nadleśnictwa Kudypy, ówczesny nadleśniczy tej jednostki, kolega Otokar Rudke zaproponował zebranym tam leśnikom utworzenie koła łowieckiego. Propozycje tę rozważono w tym gronie. Po pewnym czasie zorganizowane zostało koło łowieckie. Niezaprzeczalnym faktem jest, że głównym inicjatorem tego działania był kolega Rudke. Na początku koło to liczyło tylko 8 członków. Byli to: Otokar Rudke, Stefan Wojtyniak i Feliks Zell, którzy są do dzisiaj członkami naszego Koła oraz Wincenty Lewandowski, Stefan Monastyrski, Leon Stępniewski, Stefan Kamiński, Stefan Cieśluk, Włodzimierz Cieśliński i Władysław Szajstak. Koło przyjęło nazwę „Koło Łowieckie w Kudypach”.

O nas

Jednym słowem PASJONACI. Ludzie różnych zawodów. Czym się zajmujemy? Głownie ochroną i gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych, a także kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny.
Ale również strzelectwem, kynologią, sokolnictwo, trofeistykę, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo. Krzewimy staropolską tradycję nawiązując do zwyczajów, języka i dawnych wzorów moralno-etycznych.

Kontakt

Koło Łowieckie Kudypy

Wołowno 46

11-042 Jonkowo