„Wycieki” w Kole Łowieckim Kudypy Olsztyn

„Wycieki” w Kole Łowieckim Kudypy Olsztyn

W niedzielny, sierpniowy poranek na terenie Koła Łowieckiego Kudypy Olsztyn z inicjatywy kolegi Wojciecha Kościńskiego oraz wielu zaangażowanych myśliwych i sympatyków łowiectwa przeprowadzono akcję reintrodukcji zwierzyny drobnej.
Kuropatwy, bo o nich mowa, to ptaki z rodziny kurowatych, odżywiające się roślinami. Latem w ich menu pojawiają się także owady, a bezkręgowce są podstawą diety piskląt.
Działania wprowadzenia kuropatwy podjęto nie przypadkowo. Od kilku lat zauważa się bowiem drastyczny spadek populacji zwierzyny drobnej. Szczególnie zagrożone wyginięciem są kuropatwy. Ptakom szkodzi chemia stosowana w rolnictwie. Znikają także ich miejsca do życia czyli śródpolne zadrzewienia i miedze porośnięte krzewami. Ptaki są częstą ofiarą drapieżników, głównie lisów.
Reintrodukowanie 270 sztuk kuropatw zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz przez Koło Łowieckie Kudypy Olsztyn.
Zakupione ptaki pochodzą z profesjonalnej, kieleckiej hodowli kuropatw i zajęcy i zostały wypuszczone w obwodzie 244 m.in. w okolicach Jonkowa , Wrzesiny, Porbad i Stękin.
Rola myśliwych na tym się nie kończy. Otóż przygotowano ponad 5 ha pól, na których wysiano słonecznik, sorgo i proso. Zbudowano daszki dla kuropatw, w których w zimie będzie wykładane pożywienie. Działania te i przyszłe będą wspierać lokalną populację tego pięknego ptaka.

Tekst ukazał się w „Myśliwcu Warmińsko – Mazurskim” nr 4(70)Grudzień 2016r. Olsztyn.

Mirosława Gromacka
stażysta w KŁ Kudypy Olsztyn