O nas

Jednym słowem PASJONACI. Ludzie różnych zawodów. Czym się zajmujemy? Głownie ochroną i gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych, a także kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny.
Ale również strzelectwem, kynologią, sokolnictwo, trofeistykę, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo. Krzewimy staropolską tradycję nawiązując do zwyczajów, języka i dawnych wzorów moralno-etycznych.